Aby przetłumaczyć interfejs użytkowika czyli wszystko co np. w dedykowanych blokach bez własnego tłumaczenia lub w theme też bez własnego tłumaczenia jest zawarte. Plus np. tytuł strony - wyświetlany w meta tagach trzeba po pierwsze umieścić tłumaczoną frazę w znaczniku php.

<?php
    t("Przetlumacz to");
?>

Nastepnie przejść pod adres: /dashboard/system/multilingual/translate_interface/view

Jeżeli wcześniej nie był tworzony folder site w application/languages/ trzeba go utworzyć i dać prawa do zapisu.

Nastepnie kliknąć na ikonę ołówka przy danym języku. Po wprowadzeniu tłumaczeń trzeba kliknąć  "save to file" w prawym górnym rogu.

Zmianie ulgną też miejsca gdzie zamiast t("Fraza") jest t($zmienna) która to $zmienna = "Fraza";

Na liście tłumaczeń znajdą się też np. nazwy tematów z drzewa topics.