Aby dodac blok do composera należy najpierw dodać blok do Composer Form. A następnie wstawić composer control bloku do ddomyślnej templatki.