Dodajemy single page np. strony dla dashboard od góry. Czyli na początku parent potem child. Przykładowo:
dashboard/classifieds/categories

Na początku tworzymy: dashboard/classifieds
następnie: dashboard/classifieds/categories

Jeżeli popełni się błąd i na początku utworzy sinfgle page typu: dashboard/classifieds/categories to jest problem z dodaniem kontrolera. Trzeba wtedy usunąć z sitemap wszystkie strony czyli classifieds i categories i dopiero na utworzonych kontrolerach po kolei twiorzyć single page

Single page twoirzymy albo z kontrolera paczki albo z dashboard pages & themes i single pages