Przyczyny tego bledu moga być:

- źle zadeklarowana namespace (literówka)

- źle nazwana klasa.

Przykładowo:

"Whoops\Exception\ErrorException thrown with message "Cannot declare class Concrete\Package\Classifieds\Entity\Attribute\Value\ClassifiedAdValue, because the name is already in use"

Prawidłowa nazwa klasy była: ClassifiedsAdValue (literówka ClassifiedsAdValue).